Mota-Engil Central Europe S.A.

Kopalnia Strzelin - Mota-Engil Central Europe S.A

Kopalnia Strzelin

Kopalnia granitu "Górka" zarządzana jest przez Mota-Engil Central Europe S.A. Zajmuje się ona wytwarzaniem wysokiej jakości grysów, klińców, tłuczni oraz mieszanek o ciągłym uziarnieniu. W miejscu tym proces produkcji jest stale monitorowany, co pozwala uzyskać wysokiej jakości kruszywa. Wykwalifikowana kadra zarządzająca pilnuje nie tylko ciągłości produkcji, le też wysokiej jakości pozyskiwanego materiału. Po wstępnej kwalifikacji złoża dokładnie dobiera się miejsce wydobycia, a odstrzelony urobek zostaje przeniesiony na linię krusząco - sortującą, gdzie jest poddawany obróbce mechanicznej. Kopalnia ta realizuje wszystkie usługi na wysokim poziomie.

Mota-Engil Central Europe S.A.
Tel.: 713930494
Górka Sobocka 28
57-150 Prusy
dolnośląskie


FB
Godziny otwarcia:
Pon. - Pią. 6:00-18:00