CEMARK Maciej Kulig

Cemark.pl / Modernizacja maszyn

Modernizacja maszyn

Doradztwo w zakresie oznaczeń CE i wprowadzania produktów na rynek europejski ma na celu pomoc przedsiębiorcom w spełnianiu wymagań prawnych dotyczących bezpieczeństwa, jakości i higieny. Oferuje ono kompleksowe rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb producenta. Usługi te mogą obejmować optymalizację procesu certyfikacji, określenie minimalnych wymagań dla maszyn, identyfikację wszystkich procedur wymaganych w celu uzyskania znaku CE, wskazanie wszystkich koniecznych testów i certyfikaty, a także tworzenie procedur eksportu do Chin. Ponadto doradztwo umożliwia zdobycie znaku CE dla wyrobów budowlanych oraz maszyn. Aby skorzystać z usług firmy CE-MARK, należy skontaktować się z jej specjalistami w celu uzyskania porady odnośnie najlepszych rozwiązań dla danego produktu.

CEMARK Maciej Kulig
Tel.: 698810212
Mikołaja Reja 5
39-200 Dębica
podkarpackie


FB