JQuery Cycle Plugin - Fade In Image


POROZUMIENIE KARPACKIE


Logo Karpaty Naszym DomemPorozumienie Karpackie
„Karpaty Naszym Domem”

Biuro: ul. Grabina 6/18

              32-840 Zakliczyn 

                  tel. +48 785 341 089 

               fax. +48 14 665 34 59 

 e-mail: biuro@porozumieniekarpackie.pl   
 www.porozumieniekarpackie.pl
 
Cele Porozumienia Karpackiego „Karpaty naszym domem”:
  • Rozwój społeczno-gospodarczy Karpat, uwzględniający zrównoważony rozwój rolnictwa i leśnictwa, zintegrowane podejście do gospodarowania zasobami ziemi, zrównoważony transport i infrastrukturę, zrównoważoną turystykę, technologie czystej produkcji, zrównoważone użytkowanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej, zrównoważone i zintegrowane zarządzanie wodami dorzeczy;

  • Wzmacnianie znaczenia rozwoju Karpat w polityce przestrzennej i regionalnej Państwa;

  • Wzrost atrakcyjności i konkurencyjności Karpat w przestrzeni europejskiej;

  • Zachowanie i promowanie dziedzictwa kulturowego i wiedzy ludowej miejscowej ludności, wprowadzania na rynek i promowania miejscowych produktów, wyrobów artystycznych i rękodzielniczych;

  • Podnoszenie poziomu wiedzy o walorach przyrodniczych i kulturowych obszaru wśród mieszkańców regionu, Polski i Europy, podnoszenie świadomości ekologicznej, poprawę dostępu społeczeństwa do informacji o ochronie i zrównoważonym rozwoju Karpat;

  • Prowadzenie wszechstronnej współpracy na rzecz ochrony i zrównoważonego rozwoju Karpat w celu między innymi poprawy jakości życia, wzmocnienia miejscowej gospodarki i społeczności lokalnych;

  • Gromadzanie społeczności lokalnej wokół jak najlepszych rozwiązań na rzecz rozwoju regionu karpackiego, w oparciu o kompetencje, wiedzę i doświadczenia uczestników Porozumienia.

 

www.porozumieniekarpackie.pl

                                               Made by All Tech Support - Konrad Kopeć


Home Page

Total visits: 9766193
Online right now: 1


Donate