JQuery Cycle Plugin - Fade In Image
 • Sprawozdanie Finansowe za rok 2014 [Czytaj wiecej ...]


 • Sprawozdanie Finansowe za rok 2014

  Sprawozdanie finansowe Fundacji Pasterstwo Transhumancyjne za okres od 1.01.2014r. do 31.12.2014r. zostało przyjęte i zatwierdzone przez Zarząd Fundacji w dniu 19.06.2015r. W skład sprawozdania wchodzą następujące dokumenty:

  - Informacja dodatkowa do Sprawozdania Finansowego za 2012 rok - część opisowa 6 stron;

  - Bilans i Rachunek Wyników - 2 strony.


  Pobierz Załącznik: Sprawozdania Finansowe za rok 2014.pdf


 • Sprawozdanie Merytoryczne za 2013 rok [Czytaj wiecej ...]
 • Sprawozdanie Finansowe za rok 2013 [Czytaj wiecej ...]
 • Sprawozdanie Merytoryczne za 2012 rok [Czytaj wiecej ...]
 • Sprawozdanie Finansowe za rok 2012 [Czytaj wiecej ...]
 • Statut Fundacji Pasterstwo Transhumancyjne [Czytaj wiecej ...]


 • Made by All Tech Support - Konrad Kopeć


  Home Page

  Total visits: 9766313
  Online right now: 2


  Donate