JQuery Cycle Plugin - Fade In Image
 • Sprawozdanie Finansowe za rok 2014 [Czytaj wiecej ...]
 • Sprawozdanie Merytoryczne za 2013 rok [Czytaj wiecej ...]


 • Sprawozdanie Merytoryczne za 2013 rok

  Działalność statutowa Fundacji w roku 2013

   W roku 2013 Fundacja „Pasterstwo Transhumancyjne” prowadziła działalność statutową na rzecz rozwoju i wspierania wszelkich tradycyjnego gospodarowania na terenach Karpat i Bałkanów, głównie tradycyjnego pasterstwa poprzez następujące działania i projekty:

  Całoroczna działalność statutowa nieodpłatna:

  • Nawiązanie i pogłębianie współpracy międzynarodowej, poprzez realizację Redyku Karpackiego – Tranhsumance 2013
  • Uczestnictwo w szkoleniach, seminariach, konferencjach nt. Konwencji Karpackiej.
  • Wspieranie powstania idei szlaków kulturowych na terenie Karpat i Bałkanów.
  • Wspieranie kultury ludowej, współorganizowanie i  udział w wydarzeniach kulturalnych na terenach górskich podczas których prezentowane były wyroby rzemiosła ludowego, folklor i tradycje pasterskie.
  • Publikowanie w formie multimedialnej i papierowej materiałów promocyjnych i informacyjnych o tematyce życia i funkcjonowania społeczeństw karpackich i bałkańskich.
  • Organizowanie prelekcji i warsztatów o tradycyjnym gospodarowaniu, w szczególności o pasterstwie
  • Realizację PROGRAMU PASTERSKIEGO mającego na celu wsparcie tradycyjnej gospodarki pasterskiej na halach cennych przyrodniczo i kulturowo.

   


  Działalność statutowa odpłatna

  • W roku 2013 Fundacja „PASTERSTWO TRANSHUMANCYJNE” przystąpiła do realizacji projektu „Lato spotkań z kulturą i tradycją Górali Śląskich na pograniczu polsko-słowackim – LATO 2013”. W ramach powyższego przedsięwzięcia odbyło się pięć wydarzeń o charakterze kulturalnym. Głównym celem wydarzeń było pokazanie turystom i mieszkańcom przenikającej się kultury i tradycji na pograniczu polsko-słowackim. Bloki tematyczne zostały ułożone w taki sposób, aby każdy z uczestników mógł poznać podwaliny kultury Górali Śląskich, elementy łączące i dzielące mieszkańców pogranicza polsko-słowackiego, jak również zauważyć i docenić współczesną obecność niektórych obrzędów. Spotkania w ramach projektu cieszyły się ogromną popularnością zarówno wśród mieszkańców,  jak również turystów. Na koniec warto podkreślić, że przedsięwzięcie pozwoliło również na dofinansowanie realizowanego przez fundację Programu Pasterskiego mającego na celu wsparcie tradycyjnej gospodarki pasterskiej na halach cennych przyrodniczo i kulturowo.
  • Zrealizowano Program „Małopolska – Nasz Region Nasza Szansa” – polegającej na promocji Województwa Małopolskiego podczas Redyku Karpackiego 2013.
  • Zrealizowano usługi promocyjne polegające na zamieszczeniu informacji wizualnych w materiałach promocyjnych fundacji oraz na stronach www.redykkarpacki.pl i www.transhumance.pl dla podmiotów prywatnych wspierających projekt Redyk Karpacki 2013.

  Pełna treść Sprawozdania merytorycznego Fundacji Pasterstwo Transhumancyjne za rok 2013 jest dostępna w załączonym pliku. 

   


  Pobierz Załącznik: Sprawozdanie merytoryczne za rok 2013.pdf


 • Sprawozdanie Finansowe za rok 2013 [Czytaj wiecej ...]
 • Sprawozdanie Merytoryczne za 2012 rok [Czytaj wiecej ...]
 • Sprawozdanie Finansowe za rok 2012 [Czytaj wiecej ...]
 • Statut Fundacji Pasterstwo Transhumancyjne [Czytaj wiecej ...]


 • Made by All Tech Support - Konrad Kopeć


  Home Page

  Total visits: 9766318
  Online right now: 2


  Donate