JQuery Cycle Plugin - Fade In Image
 • Sprawozdanie Finansowe za rok 2014 [Czytaj wiecej ...]
 • Sprawozdanie Merytoryczne za 2013 rok [Czytaj wiecej ...]
 • Sprawozdanie Finansowe za rok 2013 [Czytaj wiecej ...]
 • Sprawozdanie Merytoryczne za 2012 rok [Czytaj wiecej ...]


 • Sprawozdanie Merytoryczne za 2012 rok

  Działalność statutowa Fundacji w roku 2012

   W roku 2012 Fundacja „Pasterstwo Transhumancyjne” prowadziła działalność statutową na rzecz rozwoju i wspierania wszelkich tradycyjnego gospodarowania na terenach Karpat i Bałkanów, głównie tradycyjnego pasterstwa poprzez następujące działania i projekty:

  Całoroczna działalność statutowa nieodpłatna:

  • Nawiązanie i pogłębianie współpracy międzynarodowej, w przygotowywaniu Redyku Karpackiego w 2013r., poprzez organizowanie wizyt studyjnych i spotkań z partnerami projektu.
  • Uczestnictwo w szkoleniach, seminariach, konferencjach nt. Konwencji Karpackiej.
  • Wspieranie powstania idei szlaków kulturowych na terenie Karpat i Bałkanów.
  • Wspieranie kultury ludowej, współorganizowanie i  udział w wydarzeniach kulturalnych na terenach górskich podczas których prezentowane były wyroby rzemiosła ludowego, folklor i tradycje pasterskie.
  • Publikowanie w formie multimedialnej i papierowej materiałów promocyjnych i informacyjnych o tematyce życia i funkcjonowania społeczeństw karpackich i bałkańskich.
  • Organizowanie prelekcji i warsztatów o tradycyjnym gospodarowaniu, w szczególności o pasterstwie.


   
  Działalność statutowa odpłatna

  Podczas lata 2012 Fundacja „PASTERSTWO TRANSHUMANCYJNE” przystąpiła do realizacji projektu „Lato spotkań z kulturą i tradycją Górali Śląskich na pograniczu polsko-czeskim – LATO 2012”. W ramach powyższego przedsięwzięcia odbyło się pięć spotkań o charakterze kulturalnym. Głównym celem wydarzeń było pokazanie turystom i mieszkańcom przenikającej się kultury i tradycji na pograniczu polsko-czeskim, a ponieważ projekt zakładał współpracę z czeskim partnerem część przedsięwzięcia zrealizowana została na terenie Muzeum Beskidzkiego w Wiśle, a część w Czechach w Mostach koło Jabłonkowa.

   Każda z pięciu imprez miała swój temat przewodni:

  1. 21 lipca 2012r. – Tradycje i zwyczaje pasterskie Górali Śląskich
  2. 4 sierpnia 2012r. – U źródeł Olzy (występy grup śpiewaczych „Gronie” i „Stejizdebianki”, prelekcje „Pokaz wyrobu gontów”, „Pokaz przędzenia wełny” oraz koncert Orkiestry Dętej z Wisły)
  3. 25 sierpnia 2012r. – Rzemiosło ludowe – w kręgu codziennego życia na pograniczu kulturowym
  4. 13 września 2012r. – Strój góralski na pograniczu
  5. 10 października 2012r. – Przegląd  zespołów scenicznych

  Bloki tematyczne zostały ułożone w taki sposób, aby każdy z uczestników mógł poznać podwaliny kultury Górali Śląskich, elementy łączące i dzielące mieszkańców pogranicza polsko-czeskiego, jak również zauważyć i docenić współczesną obecność niektórych obrzędów.

  Spotkania w ramach projektu cieszyły się ogromną popularnością zarówno wśród mieszkańców,  jak również turystów. Bowiem różnorodność tematów i mnogość atrakcji jakie towarzyszyły imprezom sprawiły, że cykl spotkań z kulturą Górali Śląskich pogranicza polsko-czeskiego można uznać za udany. Na koniec warto podkreślić, że przedsięwzięcie pozwoliło na sfinansowanie budowy strony internetowej www.redykkarpacki.pl, która służyła promocji projektu oraz tradycji i kultury ludowej na szerszą skalę.

   


  Pełna treść Sprawozdania merytorycznego Fundacji Pasterstwo Transhumancyjne za rok 2012 jest dostępna w załączonym pliku. 

   

   

   


  Pobierz Załącznik: Sprawozdanie merytoryczne za rok 2012.pdf


 • Sprawozdanie Finansowe za rok 2012 [Czytaj wiecej ...]
 • Statut Fundacji Pasterstwo Transhumancyjne [Czytaj wiecej ...]


 • Made by All Tech Support - Konrad Kopeć


  Home Page

  Total visits: 9766322
  Online right now: 4


  Donate