JQuery Cycle Plugin - Fade In Image


D??, VALA?I D?? HORE D?DIN??- VALA?SK?? MUZEUM V RO??NOV?

Nazwa wydarzenia - Event:

DÚ, VALAŠI DÚ HORE D?DINÚ

  - Zako??czenie Redyku Karpackiego Transhumance 2013

Termin wydarzenia - Date:  14 wrze??nia 2013 - 14.09.2013

Miejscowo??? - Place:      Valašské Muzeum v P??írod? 

                                         v Ro?nov? pod Radhošt?m

      CZECHY - CZECH REPUBLIC                

Organizatorzy - Organisation

 

Opis wydarzenia - Event Decription: 

Stádo ovcí zavítá také do Valašského muzea v p??írod?, kde bude p??ipraven bohatý kulturní a vzd?lávací program

čas: 10:00 – 17:00

 

  • prezentace tradičního salašnictví Valašska
  • ochutnávky tradičních valašských salašnických pokrm??
  • prezentace tradičních ??emesel
  • ukázky zpracování vlny (od st??í?e po tkaní)
  • ukázky výroby ovčího sýra
  • ukázky práce pasteveckých ps??
  • povídání s p??ímými účastníky Karpatského Redyku 2013

 

www.vmp.cz

W programie:

  • uroczyste zako??czenie Redyku – rozliczenie bacy, liczenie owiec, itp. prezentacja obrz?dów zwi?zanych z zako??czeniem wypasu letniego oraz prezentacja r?kodzie??a ludowego,
  • prezentacja strojów, muzyki, ??piewu i ta??ca lokalnej spo??eczno??ci,
  • prezentacja tradycyjnych produktów regionalnych,

 

  Partnerzy:

  Občanské sdru?ení Koliba

  Ognisko Góroli ??l?skich 

  v Koša??iskách

  www.koliba-os.cz


Data rozpoczecia: 14.9.2013 | Data Zakonczenia: 14.9.2013


Made by All Tech Support - Konrad Kopeć


Home Page

Total visits: 9761667
Online right now: 1


Donate