JQuery Cycle Plugin - Fade In Image

Aktualności - Serwis informacyjny

Konferencja - Ochrona siedlisk ciepłolubnych w Polsce - Kraków RDOŚ

W dniach 16-17 maj 2013 odbędzie się Konferencja dot. projektu "Ochrona siedlisk ciepłolubnych w Polsce"

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie realizuje projekt „Utrzymanie bioróżnorodności siedlisk kserotermicznych w Małopolsce” finansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, dzięki któremu stara się przywrócić tradycje pasterskie na ciepłolubnych łąkach Miechowszczyzny. 

Na konferencji przedstawione zostaną zagadnienia związane ze znaczeniem muraw ciepłolubnych w Polsce, ich ochroną i zagrożeniami oraz rolą owiec w ochronie ich siedlisk. W planie wyjazd terenowy do obszarów chronionych w Małopolsce, gdzie występują murawy kserotermiczne, murawy naskalne i świetlista dąbrowa. 

czytaj więcej: http://www.redykkarpacki.pl/KONFERENCJA RDOŚ KRAKÓW

 

Poprzednia stronaMade by All Tech Support - Konrad Kopeć


Home Page

Total visits: 9468072
Online right now: 3


Donate