JQuery Cycle Plugin - Fade In Image

Aktualności - Serwis informacyjny

PRAWO DLA GÓR

    We Francji 30 lat temu uchwalono ustawę o rozwoju i ochronie gór „Loi Montagne” i choć ustawa w ciągu lat ulegała zmianom, to jednak spełniła oczekiwania mieszkańców gór. Głównym założeniem tej modelowej ustawy było stworzenie warunków godnego życia mieszkańcom terenów górskich. Przyjęto zasadę, że polityka górska musi być oparta o ideę solidarności narodowej, a więc należy tworzyć warunki umożliwiające wykorzystanie własnych możliwości dla mieszkańców i samorządu lokalnego, a udzielać wsparcia tylko tam gdzie jest to konieczne. Priorytetem jest ochrona środowiska, a szczególnie ochrona krajobrazu. Ważnym też zagadnieniem ujętym w ustawie jest ochrona dziedzictwa kulturowego, wspieranie pasterstwa, rozwoju rzemiosła, modernizacji infrastruktury komunalnej, turystycznej, ekologicznej i uzdrowiskowej. Szczególną rolę mają samorządy lokalne, których zadaniem jest nie tylko rozwiązywanie codziennych problemów, ale też tworzenie klimatu i budowanie zaufania społecznego w kierunku rozwoju. To gwarantuje sukces mieszkańcom gór we Francji.

      W Polsce była przygotowana w 2000 roku ustawa o ochronie i aktywizacji terenów górskich i choć głównie koncentrowała się na rolnictwie to wielka szkoda, że  nie została ostatecznie podpisana przez Prezydenta,  bo dziś po kilkunastu latach widoczna jest degradacja krajobrazu górskiego. Duże przestrzenie: hale, pola, łąki są nieużytkowane, co sprawia wrażenie, jakby góry umierały, a krajobraz staje się w wielu miejscach „smutny”. W Karpatach potrzeba nam zrównoważonego rozwoju i takich działań, które będą zmierzały do poprawy jakości życia i przywrócenia piękna krajobrazu. W tych działaniach koordynujących i organizacyjnych samorządy powinny mieć rolę wiodącą.

    Nie możemy też patrzeć na góry przez pryzmat miejscowości typowo turystycznych takich jak Zakopane, Bukowina Tatrzańska, Białka, Wisła czy Szczyrk, które dynamicznie się rozwijają. Musimy przede wszystkim zwrócić uwagę na rozrzucone w całym paśmie górskim wioski i małe miejscowości. Konieczne jest długofalowe wsparcie dla gospodarki hodowlanej owiec i krów na poziomie, które otrzymują rolnicy w innych górskich rejonach Europy. Z tym wiążą się aspekty prawne dotyczące użytkowania pasterskiego terenów dziś pozostawionych i nieużytkowanych. Ważne są sprawy górskich produktów regionalnych, by ich produkcja i sprzedaż nie napotykała na coraz większe bariery. Bardzo ważnym zagadnieniem jest tworzenie odpowiednich warunków dla zrównoważonej turystyki w Karpatach.

    W przygotowywanych rozwiązaniach prawno-organizacyjnych trzeba docenić ważny status własności prywatnej, ale troska o piękny krajobraz powinna być dla wszystkich priorytetowym zadaniem i wspólną odpowiedzialnością. Z doświadczenia wiemy, że w ciągu ostatnich kilkunastu lat np. na Podhalu powstało wiele dużych ośrodków narciarskich i nie nastąpiło żadne wywłaszczenie, a wręcz są one przykładami partnerskiego działania właścicieli gruntów i przedsiębiorców. Dziś trzeba więc mówić o prawie dla gór i dla ludzi, którzy chcą żyć, pracować i wypoczywać w zadbanym środowisku.

    Jest czas dla Karpat. Karpat stających się czołową destynacją turystyki zrównoważonej opartej o dziedzictwo kultury i bogactwo natury. Trzeba więc tworzyć szanse, a nie prawne i mentalne bariery.

 

Andrzej Gąsienica Makowski, 21.02.2015r.

Prezes Fundacji Pasterstwo Transhumancyjne

 

Foto: Józef Michałek

Poprzednia stronaMade by All Tech Support - Konrad Kopeć


Home Page

Total visits: 9757627
Online right now: 1


Donate