JQuery Cycle Plugin - Fade In Image

Aktualności - Serwis informacyjny

Posiady baców – Stowarzyszenie Szlak Oscypkowy

    W ramach realizacji programu „Karpaty Łączą” rozpoczęliśmy spotkania pod nazwą „Karpacka Gazdówka”. Pierwsze z nich odbyło się w Zakopanem 12 stycznia 2015 roku spotkaniem baców  działających w ramach Stowarzyszenia Szlak Oscypkowy. Spotkaliśmy się w „Jasnym Pałacu” w Tatrzańskiej Agencji Rozwoju, Promocji i Kultury. Dołączyli do nas również Ci bacowie, którzy zamierzają przystąpić do stowarzyszenia. W trakcie spotkania omówione były problemy dotyczące ochrony bioróżnorodności i rozwoju pasterstwa na terenie Karpat. Uczestnicy dyskutowali o problemach związanych z wypasem, gospodarką pasterską i hodowlaną, produktach regionalnych, a także o szansach dla rozwoju terenów górskich w ramach nowego programu PROW na lata 2014-2020. Bacowie z zaniepokojeniem przyjęli informację o projekcie nowej ustawy o płatnościach bezpośrednich, które z jednej strony dają duże możliwości, ale z drugiej ograniczają czas wypasu na halach do 1 października. W związku z niekorzystnymi terminami stowarzyszenie podjęło decyzję o wystąpieniu do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w tej sprawie, tak aby zmienić niekorzystne terminy i wydłużyć możliwości wypasu na halach. Również nasza Fundacja wystąpi z oficjalnym pismem o zmianę niekorzystnych terminów.

     

Postulowano także, by podjąć wszelkie kroki w celu przygotowania programu wspierającego pasterstwo tzw. Owca Plus na terenie Małopolski, podobnego do funkcjonującego aktualnie na terenie województwa śląskiego. Podczas spotkania Baca Redyku Karpackiego i aktualnie Wiceprezes Zarządu Głównego Związku Podhalan ds. Pasterstwa przekazał uczestnikom spotkania Album z wędrówki „Dziewięć Sił Karpackich” dziękując jednocześnie bacom za ich pomoc i organizację trasy Redyku na terenie Podhala, jak również za cały ich często niedoceniany i niezauważany wkład w pielęgnację tradycji góralskich i zachowania bioróżnorodności na terenach górskich.

 

Tekst: Maria Kohut

Foto: Józef Michałek

 

Informacja dodatkowa:

Warto przypomnieć, że Stowarzyszenie Szlak Oscypkowy powstało w dniu 15 listopada 2011 roku, założone przez 17 baców przy wsparciu Starosty Tatrzańskiego oraz Tatrzańskiej Agencji Rozwoju, Promocji i Kultury. Przewodniczącym Zarządu jest baca Kazimierz Furczoń, Wiceprzewodniczącym – baca Andrzej Kluś, sekretarzem wybrano bacę Piotra Kohuta, do Zarządu weszli jeszcze bacowie Jan Hyrczyk – Skarbnik oraz Jan Gawlak – Członek Zarządu.Komisję rewizyjną tworzą zaś: Stanisław Rychtarczyk, Józef Wojtyczka oraz Wojciech Słodyczka. Województwo śląskie reprezentują Piotr Kohut, Adam Gruszka, Piotr Chrząszcz i Marian Sporek.

W ostatnich latach dzięki zabiegom TARPIK i Starosty Tatrzańskiego – Andrzeja Gąsienicy Makowskiego – powstał dofinansowany ze środków województwa małopolskiego - Małopolski Szlak Oscypkowy. Zapraszamy w podróż po polskich górach na spotkanie z bacami i juhasami, kierdlami owiec wypełniającymi hale brzękiem zbyrcoków oraz do ciasnych drewnianych szałasów przesiąkniętych zapachem dymu i jedynego w swoim rodzaju sera – listę bacówek na Małopolskim Szlaku Oscypkowym znajdziecie na stronie:

 http://www.visitmalopolska.pl/

Poprzednia stronaMade by All Tech Support - Konrad Kopeć


Home Page

Total visits: 9766037
Online right now: 1


Donate