JQuery Cycle Plugin - Fade In Image

Aktualności - Serwis informacyjny

Konfencja pasterska w Zawoi

W dniach 29-30 maja 2014 roku w Zawoi odbyła się międzynarodowa konferencja na temat pasterstwa. Tym razem prelegenci z krajów karpackich skupili się na zagadnieniu „Dziewięciu sił karpackiej przyrody”. Spotkanie ludzi związanych z pasterstwem i przyrodą Karpat odbyło się w miejscowości Zawoja u podnóża Babiej Góry.

     Konferencja została otwarta przez Marię Jędrzejewską - dyrektor Centrum UNEP/GRID-Warszawa i Andrzeja Gąsienicę-Makowskiego – starostę tatrzańskiego. Uczestnikami tego naukowego spotkania pasterze, hodowcy, samorządowcy, naukowcy i miłośnicy pasterstwa i Karpat z Rumunii, Ukrainy, Słowacji, Czech i Polski. Do symboliki dziewięćsiłu i jego właściwości nawiązuje tytuł konferencji. Podczas sesji referatowych zostały przedstawione zagadnienia z dziewięciu dziedzin - od nauk przyrodniczych do nauk społecznych. Jako motyw przewodni przyjęto zależność pomiędzy człowiekiem a otaczającym go środowiskiem - między mieszkańcem gór a górami. Profesor Mirek przedstawił temat bioróżnorodności – pokazał różnice i podobieństwa między roślinnością Karpat i Alp. Ponadto przedstawił wybrane endemity z terenu Karpat.  Z kolei Tomasz Lamorski, specjalista leśnik, pracownik Babiogórskiego Parku Narodowego -  przedstawił historię pasterstwa na Babiej Górze. Stwierdził, że wypas owiec został zakazany w 1933 roku, a po wojnie, gdy powstał w 1955 roku Babiogórski Park Narodowy na jego terenie wszystkie polany zarosły. Doktor Jan Nowak, wykładowca uczelni rolniczej z Żyliny na Słowacji przedstawił wieloletni projekt, którego zadaniem jest „radykalna renowacja” miejsc zniszczonych ekologicznie. Z kolei dr Piotr Kłapyta przedstawił geograficzną stronę masywu karpackiego, a  dr Beradetta Zawilińska omówiła walory przyrodnicze, krajobrazowe i etniczne, które wpływają na współczesną turystykę.

     Pani Małgorzata Kiereś przedstawiła kolejną  „siłę” Karpat – ojcowski dom. Zagadnienie w sposób emocjonalny omówiła na przykładzie szałaśnictwa w Beskidzie Śląskim. Natomiast dzisiejszą rolę pasterstwa w górach przedstawił Józef Michałek. Prelegent zwrócił uwagę m. in. na wspólnotowy charakter pasterstwa. Na konferencji wystąpił również profesor Nicolae Maresz, który przedstawił związki Rumunii i Polski na przestrzeni dziejów. Podkreślił, że w języku polskim jest ok. 400 wyrazów pochodzenia rumuńskiego i tyleż samo miejscowości o nazwach pochodzenia wołoskiego. Pani dr hab. Edyta Molik z Uniwersytetu Rolniczego w swoim wystąpieniu postawiła tezę, że należy powrócić z owcami w góry i przywrócić góry ludziom.

      Drugiego dnia była możliwość skorzystania z programu turystycznego. Jedna grupa uczestników wyruszyła z przewodnikiem na Babią Górę, inna na polany pasterskie położone niedaleko Zawoi, a trzecia wybrała się do Babiogórskiego Parku Narodowego. Warto przypomnieć, że dziewięćsił, rosnący na łąkach i pastwiskach na halach górskich, to w historii ludów pasterskich roślina wyjątkowa. Nazwa pochodzi od góralskiego określenia „dziewięciu tajemnych mocy”, którymi dziewięćsił miał się charakteryzować, a które sprawiały, że miał mieć dziewięciokrotnie silniejsze od jakiegokolwiek innego ziela właściwości – zarówno lecznicze jak i magiczne.

Tekst i foto:  Adam Kitkowski

Poprzednia stronaMade by All Tech Support - Konrad Kopeć


Home Page

Total visits: 9468049
Online right now: 3


Donate