JQuery Cycle Plugin - Fade In Image

Aktualności - Serwis informacyjny

"Pasterstwo Karpat - Dziewięć sił karpackiej przyrody"

Już 28 maja spotykamy się na II Międzynarodowej Konferencji w Zawoi! Jest jeszcze kilka wolnych miejsc, chętnych zapraszamy do kontaktu pod adresem: sekretariat@karpatylacza.pl
O możliwości uczestnictwa w konferencji decyduje kolejność zgłoszeń.
Do zobaczenia w Zawoi!

      Dziewięćsił, rosnący na łąkach i pastwiskach na halach górskich, to w historii ludów pasterskich roślina wyjątkowa. Nazwa pochodzi od góralskiego określenia „dziewięciu tajemnych mocy”, którymi dziewięćsił miał się charakteryzować, a które sprawiały, że miał mieć dziewięciokrotnie silniejsze od jakiegokolwiek innego ziela właściwości – zarówno lecznicze jak i magiczne. Do dziś uważany jest za znak silnej więzi człowieka z niebem i ziemią.

  Do symboliki dziewięćsiłu i jego właściwości nawiązuje tytuł konferencji pasterskiej „Dziewięć Sił Karpackiej Przyrody”. Podczas sesji referatowych zostaną przedstawione zagadnienia z dziewięciu dziedzin - od nauk przyrodniczych do nauk społecznych. Jako motyw przewodni przyjęto zależność pomiędzy człowiekiem a otaczającym go środowiskiem - między mieszkańcem gór a górami. Zapraszamy do uczestnictwa w tym wydarzeniu.

Szczegóły na: http://www.karpatylacza.pl/aktualnosci/74-ii-miedzynarodowa-konferencja-pasterska

 

PROGRAM KONFERENCJI

28 maja 2014r. 

 9.15 – 10.00     Rejestracja uczestników konferencji

10.00 – 10:15      Otwarcie konferencji                        

10:15 – 10:30     Patrycja Adamska - koordynator projektu „Karpaty Łączą”, Centrum UNEP/GRID-Warszawa - Prezentacja projektu „Karpaty łączą – mechanizm konsultacji i współpracy dla wdrażania Konwencji Karpackiej” oraz działania „Tradycyjna gospodarka pasterska

10:30 – 11:00     Monika Szewczyk - Centrum UNEP/GRID-Warszawa -„Dziewięć Sił Karpackiej Przyrody”

11:00 – 11:20     Zbigniew Mirek -Polska Akademia Nauk, Instytut Botaniki im. Władysława Szafera SIŁA I – PRZYRODA „Szata roślinna Karpat jako wyraz tożsamości przyrodniczej”

11:20– 11:40      Tomasz Lamorski, Barbara Kuligowska Babiogórski Park Narodowy SIŁA I – PRZYRODA „Ewaluacja podejścia do pasterstwa jako narzędzia ochrony czynnej na obszarze chronionym na przykładzie Babiej Góry”

11:40 – 12:00   Ján Novák Słowacki Uniwersytet Rolniczy SIŁA I – PRZYRODA -„Synantropizacja (chwasty), odnowa ekologiczna w gospodarstwach owczarskich w górach i zrównoważone wykorzystanie lokalnych użytkowania na pastwiskach w Karpatach Zachodnich"

12.00 – 12:30     Przerwa kawowa

12:30 – 12:50     Piotr Kłapyta   - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej - SIŁA II- GEOGRAFIA -Karpaty jako region geograficzny”

12.50 – 13:10     Bernadetta Zawilińska - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - SIŁA III – TURYSTYKA - Turystyka w rozwoju obszarów cennych przyrodniczo"

13:10 – 13:30  Klaudia Kuraś - Sekretariat Konwencji Karpackiej - SIŁA IV - GOSPODARKA -"Gospodarka w Karpatach

13:30 – 13:50   Małgorzata Kiereś - Muzeum Śląska Cieszyńskiego oddział w Wiśle - SIŁA V – ETNOGRAFIA - „Sałasznictwo u górali śląskich. Tradycja i współczesność.”

13:50 – 14:50     Lunch

14:50 – 15:10   Józef Michałek - Pasterstwo Transhumancyjne - SIŁA VI – PASTERSTWO -„Rola pasterstwa w zachowaniu różnorodności biologicznej w Karpatach”

15:10 – 15:30 Edyta Molik - Uniwersytet Rolniczy w Krakowie - SIŁA VI – PASTERSTWO „Rola produktów regionalnych w  utrzymaniu rozwoju zrównoważonego terenów górskich”                         

15:30 – 15:50  Nicolae Mares - Związek Pisarzy Rumuńskich, Czasopismo Economistul - SIŁA VII – HISTORIA - „Karpaty łączyły od zawsze Rumunów i Polaków - zarys historyczny tych kontaktów - wskazówki na teraźniejszość i przyszłość”

15:50 – 16:10  Iveta Zuskinová - Muzeum Owczarstwa, Liptovský Hrádok, Słowacja - SIŁA VIII – KULTURA - „Pasterstwo w Karpatach i jego wpływ na kulturę ludową na Słowacji”

16:10 – 16:30 Robert Bańkosz - Urząd Miasta Sanok - SIŁA IX – LUDZIE - „Ludzie gór - tradycja, kultura,  historia i współczesność mieszkańców Beskidów Wschodnich, na pograniczu polsko-słowacko-ukraińskim”

16:30 – 16:45 Podsumowanie

19:30  Uroczysta kolacja

 

29 maja 2014r.

Do wyboru:

Wycieczka na halę Barankową i halę Czarnego.

Wycieczka do Muzeum Babiogórskiego Parku Narodowego oraz spacer po terenach u podnóża Babiej Góry.

Wejście na szczyt Babiej Góry.

Poprzednia stronaMade by All Tech Support - Konrad Kopeć


Home Page

Total visits: 9468015
Online right now: 1


Donate