JQuery Cycle Plugin - Fade In Image

Aktualności - Serwis informacyjny

Karpatský Redyk - Spotkanie Roznov Czechy

Valašské muzeum v přírodě je jedním ze spoluorganizátorů projektu Karpatský redyk 2013.  V rámci projektu, který je zaměřen na tradiční pastevectví a salašnictví „Karpatského oblouku“ proběhne tradiční putování „redykání“ velkého stáda ovcí (300 ks).

TRANSHUMANCE

V přesném překladu to znamená přenášení lidské civilizace, v etnografii se tímto termínem označuje pravidelné přesouvání stád tzv. valašského dobytka (ovcí) s pastýři nebo pasteveckými rodinami na pastviny. V průběhu roku se v krajině měnily vegetační podmínky, které určovaly možnosti pasení. V létě to bylo možné v horách, od podzimu do jara v nížinách. Výjimečné bylo období konce ledna a začátku února, kdy se rodila jehňata a kdy ovce nemohly putovat po pastvinách. Na tu dobu bylo třeba stádo krmit. V důsledku historické praxe v oblastech Přední Asie a celé mediteránní oblasti se vžil polyprodukční hospodářský systém zvykového práva kodifikovaný v byzantské říši kolem r. 720 (nomos georgicos) pro občinné správní jednotky. Kromě zelinářství, vinohradnictví, ovocnářství a obilnářství se živočišná produkce soustřeďovala na chov ovcí a koz. Po jarní stříži se stáda pásla v horách (současně v lesích blíže sídel připravovali seno) a vyráběl se tam sýr.  Po podzimní stříži, na konci laktačního období, stáda odcházela do nížin pást strniště polí a zbytky rostlinných společenství. Na dobu rození jehňat se s ovcemi vraceli tam, kde měli připravené seno ke krmení a potom putovali zase do nížin, kde spásali již novou trávu, a to až do období odstavení jehňat a jarní stříže (na začátku května). Kromě těchto pravidelných cyklů existovaly také přesuny lidí s ovcemi několikaleté, kdy pastevci (někde celé rodiny) na cestě vlnu zpracovávali a obchodovali s různými produkty. Až začaly pastevcům bránit v pohybu středověké právní systémy,  docházelo ke kompromisům tzv. valašského práva, kodifikovaného pro uherské království r. 1364, pro polské království r. 1374 a pro severouherské župy r. 1474. To nejen omezovalo pohyby pastevců, ale nutilo je ke stálému osídlení určeného území a k postupnému omezení jejich původního, polyprodukčního, hospodaření a přechodu na rostlinnou zemědělskou produkci. Na území českého království nebylo valašské právo kodifikováno. Transhumance byla ve 20. stol. zkoumána nejvíce v Srbsku a v Rumunsku.

autor: PhDr. Jiří Langer  

 

 

Poprzednia stronaMade by All Tech Support - Konrad Kopeć


Home Page

Total visits: 9757175
Online right now: 4


Donate