JQuery Cycle Plugin - Fade In Image

Aktualności - Serwis informacyjny

IDZIEMY DALEJ – NA KARPACKĄ PASTERSKĄ PERĆ

Czas pasterskiej wędrówki – Redyku Karpackiego – Transhumance 2013 dobiegł końca, ale życie w Karpatach toczy się dalej. Dziękujemy wszystkim za obecność, gościnność, serdeczność, wszelką pomoc w tej wędrówce – PIELGRZYMCE DO TOŻSAMOŚCI – byliśmy RAZEM – to wspólny sukces, a Redyk Karpacki stał się naszym dobrem wspólnym, doświadczeniem, które nas zbliżyło i umocniło.

Byliście Państwo bezpośrednio uczestnikami Redyku Karpackiego przez Waszą obecność na trasie wędrówki, ale też na forach internetowych, wielu z Was wędrowało, a Ci którzy nie mogli fizycznie do nas dołączyć śledzili szlak wędrówki na facebooku i stronach internetowych – w trakcie realizacji projektu uzyskaliśmy ok. 8 000 polubień na facebooku oraz ok. 900 000 odsłon strony internetowej www.redykkarpacki.pl – projekt wzbudził zainteresowanie osób z 45 krajów świata z czterech kontynentów. To piękny i ważny kapitał dla przyszłości pasterstwa – nie tylko w Karpatach, ale i w innych górach – bo PASTERSTWO TO KRAJOBRAZ I POEZJA GÓR – to śleboda ducha. Granice państw w Karpatach były dla nas otwarte, a spotkania dobrych ludzi mieszkających w naszych górach pozostaną w pamięci na długie lata. Będziemy do tych chwil powracać w rodzinnych rozmowach, posiadach, sympozjach czy konferencjach – będziemy się nawzajem ubogacać, ale też budować przyszłość w oparciu o fundament pasterski kultury wołoskiej.

Głównym celem Fundacji „Pasterstwo Transhumancyjne” jest wspieranie wszelkich form działalności związanych z tradycyjnym gospodarowaniem na terenie Karpat i Bałkanów, a przede wszystkim tradycyjnego pasterstwa. By ten cel godnie realizować był konieczny Redyk Karpacki – wspólna wędrówka do korzeni kultury wołoskiej -  i został on zrealizowany, ale nie można „osiąść na laurach”. Zadań w karpackiej przestrzeni, w jej żywotności - jest wiele i musimy je wspólnie podejmować i realizować.

Redyk Karpacki był oddolną inicjatywą, samoorganizacją społeczności żyjących w poszczególnych regionach górskich i nie możemy potraktować tego wydarzenia jako imprezy czy eventu turystycznego, choć w pewnej mierze miał charakter promocyjny dla Karpat. Zrównoważony rozwój Karpat, a przy tym podniesienie jakości życia mieszkańców wymaga wielorakich działań. My skupimy się w dalszej drodze na pasterskim porozumieniu, na promowaniu produktów regionalnych, wydarzeniach kulturalnych, które będą łączyły ludzi, a przez to narody karpackie.

Strona internetowa Redyku Karpackiego będzie służebna dla tych różnorakich działań, a nasza fundacja będzie na miarę możliwości służyła pomocą i pracą. Żeby realizować skutecznie - mniejsze i większe cele potrzebni są ludzie, pomysły, ale też i środki. Będziemy występować z projektami do instytucji lokalnych i rządowych oraz międzynarodowych, a także do donatorów, którym bliskie są Karpaty i pasterstwo. Chcielibyśmy by zapłonęły „Karpackie Watry”, „Święta Bryndzy”, zjazdy pasterzy Karpat czy Europy, a także rozwinęła się współpraca międzynarodowa młodego pokolenia.

To nasze wspólne doświadczenie przy Redyku winno promieniować, wyzwalać nowe inicjatywy, odnowić oblicze Karpackiej dziedziny. Jedno wiemy, że RAZEM W KARPATACH ZROBIMY WIĘCEJ. Wędrujmy więc dalej – wszyscy razem i każdy z osobna w naszym codziennym życiu, pracy, rodzinie -  W DRODZE DO BUDOWY SILNEJ MARKI „KARPATY”. Silnej przez tradycyjny fundament pasterstwa, dziedzictwa kulturowego i bogactwa natury, ale też i przez aktywność, przedsiębiorczość i innowacyjność współczesnych ludzi Karpat. Wiemy, że damy radę, bo ludzi w Karpatach odznacza pracowitość, gościnność i wolność, a przede wszystkim wiara w Boga oraz szacunek dla natury i kultury. Zapraszamy wszystkich do współpracy!

„Na Karpacką perć

 Co ubogaci Nas

 Tradycją,

 Wolnością pasterzy

 I urodą gór

 A Nasze żywobycie

Będzie godne i pełne

Rzetelnego wspólnego gazdowania

Panie Boże Prowadź!”

 

Zarząd Fundacji „Pasterstwo Transhumancyjne”

Foto: Radosław Bury, Józef Michałek

Poprzednia stronaMade by All Tech Support - Konrad Kopeć


Home Page

Total visits: 9757617
Online right now: 3


Donate