JQuery Cycle Plugin - Fade In Image

Aktualności - Serwis informacyjny

Ludzie Redyku - Ing. Petr Šimeček - organizator czeskiego odcinka wędrówki

Przeważającą część  trasy Redyku Karpackiego 2013 na terenie Republiki Czeskiej zaplanował i wspierał organizacyjnie Ing. Petr Šimeček, kierownik spółdzielni rolnej JZD Stare Hamry. Dzięki niemu na miejscach nocnych postojów na Biołym Krzyżu, Gruni, Konečnej, Bobku, Bumbálce i Hlavatej owce miały zawsze przygotowane pastwisko i  bardzo solidny koszor, a pasterze pyszny domowy chleb. Z jego inicjatywy odbyły się też spotkania z hodowcami owiec wałaskich na Gruni czy z mieszkańcami przygranicznych słowackich wiosek Kolokočov i Korňa na Konečnej i na Bobku (oczywiście nie mogło zabraknąć pysznych bryndzowych halušek).

 W latach 80-tych ubiegłego stulecia Ing. Šimeček stał na początku starań o zachowanie pierwotnych owiec wałaskich na terenie ówczesnej Czechosłowacji  gromadząc w Starych Hamrach resztki tej populacji owiec. Obecnie partycypuje również w programie zachowawczym bydła czerwonego w Republice Czeskiej. Prowadzona przez niego spółdzielnia rolna, założona już w roku 1911, gospodaruje na obszarze 350 ha na terenie gminy Stare Hamry obejmującej 55 osad górskich. Największą osadą jest ponad 100 hektarowy Gruň –  jedyny w Beskidzie Morawskośląskim tak rozległy groń - odlesiony i osiedlony przeciągły grzbiet górski. Przez Gruň obecnie prowadzi dziesięciokilometrowy chodník edukacyjny Gruň-Bílý Kříž (viz.: www.stezka-grun.cz). Przy jednej z tablic tej ścieżki stoi pomnik owcy wałaskiej. 

Dziękujemy za wszelką pomoc, życzymy dalszych sukcesów w pracy na rzecz zachowania owczarstwa na Czeskich Morawach!

Poprzednia stronaMade by All Tech Support - Konrad Kopeć


Home Page

Total visits: 9475665
Online right now: 3


Donate