JQuery Cycle Plugin - Fade In Image

Aktualności - Serwis informacyjny

Spotkanie pasterzy Redyku Karpackiego z Prezydentem RP - Bronisławem Komorowskim

Prezydent Bronisław Komorowski na Dożynkach Prezydenckich w Spale, odwiedzając stoiska poszczególnych regionów Polski, miał okazję spotkać się z organizatorami projektu „Redyk Karpacki 2013" i wręczyć pasterzom karpackim: Piotrowi Kohutowi i Cristiemu Suciu dyplomy uznania.  Redyk połączył prezentację stoisk Województwa Śląskiego z Marszałkiem Mirosławem Sekułą na czele oraz stoiska Województwa Małopolskiego z wicemarszałkiem Stanisławem Sorysem.

Starosta tatrzański w imieniu baców i hodowców owiec wręczył prezydentowi „Odezwę – zawołanie pasterskie" dotyczącą wsparcia hodowli owiec na terenach górskich - ogłoszoną w czasie pobytu Redyku Karpackiego w Zakopanem 9 sierpnia 2013 roku – popartą podpisami około tysiąca osób, a prezes Tatrzańsko-Beskidzkiej Spółdzielni Producentów „Gazdowie" wręczył oscypki i redykołki.

Przedstawiciele Podhala przekazali „Odezwę – zawołanie pasterskie" także ministrowi rolnictwa i rozwoju wsi Stanisławowi Kalembie. Muzyka i śpiew góralski zabrzmiały na scenie, gdzie występowali artyści ludowi z różnych stron naszego kraju. Po Mszy Świętej ulicami Spały na stadion Centralnego Ośrodka Sportu – miejsca oficjalnych obchodów - przeszedł barwny korowód zaproszonych gości z całej Polski. Duży aplauz wywołało przejście kapeli góralskiej i pasterzy karpackich z owcami.

 

ODEZWA - ZAWOŁANIE PASTERSKIE

Mając na względzie znaczenie natury i dziedzictwa kulturowego Karpat jako źródła zrównoważonego rozwoju – świadomi odpowiedzialności za  rodną ziemię,  jej tradycję i kulturę – naszą góralską tożsamość, w nawiązaniu doUchwały górskiej Sejmu RP z 6 lutego 1997 roku, w której czytamy, że Tereny Górskie i górzyste stanowią szczególnie specyficzny obszar terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – pod względem geograficznym, gospodarczym i społecznym,Europejskiej konwencji krajobrazowej Rady Europy z 19 lipca 2000 roku, Ramowej konwencji o ochronie i zrównoważonym rozwoju Karpat, tzw. Konwencji Karpackiej z 22 maja 2003 roku, w której czytamy, iż Karpaty są unikalnym, naturalnym skarbem o wyjątkowym pięknie i wartości przyrodniczej, ważną ostoją różnorodności biologicznej, obszarem źródliskowym głównych rzek, istotnym siedliskiem, ostoją dla wielu zagrożonych gatunków roślin i zwierząt oraz największym w Europie obszarem lasów pierwotnych,, stanowią istotne środowisko przyrodnicze, gospodarcze, kulturowe, rekreacyjne oraz środowisko w sercu Europy, dzielone przez wielu ludzi i wiele państw oraz Rezolucji nr35/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 1 lipca 2013 roku w sprawie wdrożenia Konwencji Karpackiej.

Dbając o ochronę piękna przyrody górskiej, zważywszy na możliwość rozwoju i życie w terenach górskich, gdzie biją  źródła wód naturalnych i żywej kultury regionalnej:

Wzywamy wszystkie instytucje międzynarodowe i władze państwowe Rzeczypospolitej Polskiej, do zapewnienia życia i rozwoju w terenach górskich przez wsparcie i promowanie rodzinnej gospodarki rolnej i jej produktów.

Apelujemy o to, by szczególną pomocą i opieką otoczona była gospodarka hodowlana, z hodowlą owiec na czele, by dokonano koniecznych zmian prawnych w tym zakresie. Owce bowiem są naturalnym, pierwotnym sprzymierzeńcem przyrody. Zanikanie gospodarki pasterskiej to śmierć dla górskiej przyrody! Zachowanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej w górach jest dla nas wszystkich naczelnym zadaniem!

Pasterstwo - to krajobraz gór, to fundament kultury góralskiej. Górskie położenie, piękna tradycja pasterska, którą pamiętają jeszcze starsze pokolenia mieszkańców Tatr, Beskidów, Gorców, Pienin i Bieszczad oraz znaczący wzrost atrakcyjności naturalnych produktów i kultury góralskiej w świecie, przekonują nas, że pasterstwo jest naturalną bazą do budowania atrakcyjności turystycznej i siły gospodarczej tych regionów.

Wyrażamy uznanie dla pasterzy Karpat  i wszystkich, którzy współdziałali przy realizacji projektu „Redyk Karpacki Transhumance 2013” i proponujemy powrót do tradycji, wyrażonej dawniej Świętem Gór, a w przyszłości obchodzonej rokrocznie w miejscowościach „ Łuku Polskich Karpat”.

Jako bacowie, hodowcy, miłośnicy gór i kultury góralskiej swoim podpisem ten głos wzmacniamy.

Foto: Józef Michałek 

Poprzednia stronaMade by All Tech Support - Konrad Kopeć


Home Page

Total visits: 9468105
Online right now: 2


Donate