JQuery Cycle Plugin - Fade In Image

Aktualności - Serwis informacyjny

Zakopane - Równia Krupowa - Odezwa - Zawołanie Pasterskie!

Po trzydziestu latach owce znowu przeszły Krupówkami przez centrum Zakopanego. Dziękujemy władzom miasta za umożliwienie godnego i symbolicznego przejścia pasterzy z owcami, a turystom za serdeczne przyjęcie. PASTERSTWO TO KRAJOBRAZ GÓR! - muzyka, taniec, śpiew, górale - na Równi Krupowej spotkaliśmy się by, pokazać że nie ma tradycji, zwyczajów i kultury góralskiej bez owiec.

ODEZWA - ZAWOŁANIE PASTERSKIE

Mając na względzie znaczenie natury i dziedzictwa kulturowego Karpat jako źródła zrównoważonego rozwoju – świadomi odpowiedzialności za  rodną ziemię,  jej tradycję i kulturę – naszą góralską tożsamość, w nawiązaniu do Uchwały górskiej Sejmu RP z 6 lutego 1997 roku, w której czytamy, że Tereny Górskie i górzyste stanowią szczególnie specyficzny obszar terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – pod względem geograficznym, gospodarczym i społecznym,Europejskiej konwencji krajobrazowej Rady Europy z 19 lipca 2000 roku, Ramowej konwencji o ochronie i zrównoważonym rozwoju Karpat, tzw. Konwencji Karpackiej z 22 maja 2003 roku, w której czytamy, iż Karpaty są unikalnym, naturalnym skarbem o wyjątkowym pięknie i wartości przyrodniczej, ważną ostoją różnorodności biologicznej, obszarem źródliskowym głównych rzek, istotnym siedliskiem, ostoją dla wielu zagrożonych gatunków roślin i zwierząt oraz największym w Europie obszarem lasów pierwotnych,, stanowią istotne środowisko przyrodnicze, gospodarcze, kulturowe, rekreacyjne oraz środowisko w sercu Europy, dzielone przez wielu ludzi i wiele państw oraz Rezolucji nr35/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 1 lipca 2013 roku w sprawie wdrożenia Konwencji Karpackiej.

 

Dbając o ochronę piękna przyrody górskiej, zważywszy na możliwość rozwoju i życie w terenach górskich, gdzie biją  źródła wód naturalnych i żywej kultury regionalnej:

Wzywamy wszystkie instytucje międzynarodowe i władze państwowe Rzeczypospolitej Polskiej, do zapewnienia życia i rozwoju w terenach górskich przez wsparcie i promowanie rodzinnej gospodarki rolnej i jej produktów.

Apelujemy o to, by szczególną pomocą i opieką otoczona była gospodarka hodowlana, z hodowlą owiec na czele, by dokonano koniecznych zmian prawnych w tym zakresie. Owce bowiem są naturalnym, pierwotnym sprzymierzeńcem przyrody. Zanikanie gospodarki pasterskiej to śmierć dla górskiej przyrody! Zachowanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej w górach jest dla nas wszystkich naczelnym zadaniem!

Pasterstwo - to krajobraz gór, to fundament kultury góralskiej. Górskie położenie, piękna tradycja pasterska, którą pamiętają jeszcze starsze pokolenia mieszkańców Tatr, Beskidów, Gorców, Pienin i Bieszczad oraz znaczący wzrost atrakcyjności naturalnych produktów i kultury góralskiej w świecie, przekonują nas, że pasterstwo jest naturalną bazą do budowania atrakcyjności turystycznej i siły gospodarczej tych regionów.

Wyrażamy uznanie dla pasterzy Karpat  i wszystkich, którzy współdziałali przy realizacji projektu „Redyk Karpacki Transhumance 2013” i proponujemy powrót do tradycji, wyrażonej dawniej Świętem Gór, a w przyszłości obchodzonej rokrocznie w miejscowościach „ Łuku Polskich Karpat”.

Jako bacowie, hodowcy, miłośnicy gór i kultury góralskiej swoim podpisem ten głos wzmacniamy.

 

Otrzymują:

- Prezydent RP

- Premier RP

- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

- Minister Środowiska

- Minister Rozwoju Regionalnego

- Minister Pracy i Polityki Społecznej

- Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

- Posłowie do Parlamentu Europejskiego

 

Odezwę odczytano i podpisano w dniu 9 sierpnia w Zakopanem

 

Foto: Józef Michałek

 

 

 

Poprzednia stronaMade by All Tech Support - Konrad Kopeć


Home Page

Total visits: 9468063
Online right now: 1


Donate